ประวัติ “ครูบาน้อย” พระเกจิดัง!! ที่ชาวเหนือเคารพนับถือ

หลังข่าวเศร้าของศิษยานุศิษย์ กรณี ครูบาน้อย พระญาณวิไชย ภิกขุ วัดถ้ำเชตวัน ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ได้ละสังขารอย่างสงบ ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2566 เมื่อเวลา 00.49 น. ของกลางดึกที่ผ่านมา ณ วัดถ้ำเชตวัน ปัจจุบันครูบาน้อยสิริอายุรวม 34 ปี

ย้อนดู “ประวัติของครูบาน้อย” พระเกจิดังที่ชาวเหนือเคารพนับถือ

ประวัติครูบาน้อย ญาณวิไชย

โดยประวัติของ ครูบาน้อย ญาณวิไชย เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2532 ที่ตำบลนาแดง อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นบุตรคนที่ 4 ในพี่น้อง 5 คน บิดาชื่อนายไชย มารดาชื่อนางสมจิตร นามวงศ์

ครูบาน้อย ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดนาแดง ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545 โดยมีพระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์ (ครูบาศรีมา กตปุญโญ) เป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่อครั้งอายุครบ 20 ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 ณ พัทธสีมา วัดสันทะ ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เวลา 10.46 น. โดยมีหลวงพ่อ พระครูวิสุทธิ์นันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอนาน้อย วัดนาแดงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูปริยัตินันทสุธี (พระอาจารย์มหามารวย ชวนปัญโญ) วัดพญาภู พระอารมหลวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์มีพระสงฆ์ร่วมทำสังฆกรรมอุปสมบท 29 รูป โดยได้รับนามฉายาว่า ญาณวิชชโย ภิกขุ

ภายหลังอุปสมบท ครูบาน้อยได้เดินทางไปศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมกับครูบาบุญชุ่ม ญาณสวโร ที่ถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลาหลายปี ครูบาน้อยได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติธรรมที่เน้นการเจริญภาวนาและวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัด

ในปี พ.ศ. 2557 ครูบาน้อยได้ประกาศงดฉันข้าวและน้ำเป็นเวลา 3 ปี เพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นในถ้ำเชตวัน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ตลอดระยะเวลา 3 ปี ครูบาน้อยได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดจนบรรลุธรรมชั้นสูง

ภายหลังจากออกถ้ำ ครูบาน้อยได้กลับมาจำพรรษาที่วัดถ้ำเชตวัน และปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแพร่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชน ด้วยความเมตตาธรรมและความสามารถในการเทศน์สอนธรรมะของครูบาน้อย ทำให้ท่านเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

ครูบาน้อยได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และสังคมมาตลอด ตลอดระยะเวลาที่ดำรงสมณเพศ ท่านได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมมากมาย

ครูบาน้อย ญาณวิไชย มรณภาพอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สิริอายุ 34 ปี การละสังขารของครูบาน้อย นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการสงฆ์ไทย และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

นอกจากประวัติส่วนตัวของครูบาน้อยแล้ว ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่าน ดังนี้

  • ครูบาน้อยเป็นลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่ม ญาณสวโร ซึ่งเป็นเกจิชื่อดังแห่งล้านนา ครูบาบุญชุ่มมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตและการปฏิบัติธรรมของครูบาน้อย
  • ครูบาน้อยได้ประกาศงดฉันข้าวและน้ำเป็นเวลา 3 ปี เพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นในถ้ำเชตวัน การกระทำของครูบาน้อยถือเป็นสิ่งหายากในยุคปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความจริงจังในการแสวงหาธรรมะของครูบาน้อย
  • ครูบาน้อยเป็นผู้นำในการบูรณะวัดถ้ำเชตวัน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดน่าน ครูบาน้อยได้อุทิศเงินทองและแรงกายในการบูรณะวัดจนสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน
  • ครูบาน้อยเป็นพระภิกษุผู้มีเมตตาธรรมสูง ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดระยะเวลาที่ดำรงสมณเพศ ท่านได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และสังคมมาตลอด

การละสังขารของครูบาน้อย นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการสงฆ์ไทย และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ครูบาน้อยเป็นพระภิกษุผู้มีเมตตาธรรมสูง ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดระยะเวลาที่ครูบาน้อยดำรงสมณเพศ ท่านได้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และสังคมมาตลอด

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :คณะศิษย์ครูบาน้อย ญาณวิไชย ถ้ำเชตวัน จ.น่าน,ครูบาน้อย พุทธสถานถ้ำเชตวัน