มท.1 เปิดเว็บแอพพลิเคชั่น “เรียกช่าง” กว่า 8.5 พันคน ในด้านงานซ่อมแซม-ต่อเติม-ปรับปรุงบ้าน

มท.1 เปิดเว็บแอพพลิเคชั่น “เรียกช่าง” อำนวยความสะดวกข้อมูลช่างกว่า 8.5 พันคน ในด้านงานซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้าน เพื่อพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย (มท.1) เป็นประธานเปิดการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น “เรียกช่าง” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเรียกช่างผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมบ้านเรือน โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ รมช.มหาดไทย (มท.3) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมในงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ทั่วประเทศ ร่วมงานผ่านระบบ Video Conference และ DOPA Channel

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอชื่นชม ยผ. ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านซึ่งเป็นงานขนาดเล็กและไม่สามารถที่จะหาช่างได้ หรือหากหาผู้รับจ้างมาซ่อมบ้านได้ อาจจะเป็นช่างที่ไม่มีคุณภาพ อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดทำเว็บแอพพลิเคชั่น “เรียกช่าง” ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นใจและการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในการ “ค้นหาช่าง” ให้ตรงกับความต้องการ และสามารถเรียกช่างมาให้บริการ

“ขอขอบคุณทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการสำรวจ รวบรวม คัดกรอง ข้อมูลช่าง เพื่อนำเข้าเป็นฐานข้อมูลช่าง ที่ประชาชนสามารถค้นหาและเลือกช่างที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของประชาชน สะดวก และรวดเร็ว และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน โดยเฉพาะเล็กๆ น้อย ที่หาช่างไม่ได้หรือหายาก จะง่ายขึ้น ด้วยเว็บแอพพลิเคชั่น ‘เรียกช่าง’” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

ทางด้านนายพงศ์รัตน์ กล่าวว่า เว็บแอพพลิเคชั่น “เรียกช่าง” เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการประชาชนที่ต้องการหาช่างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมการบ้านแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ตรงใจ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความต้องการปรับปรุงบ้าน ซึ่งเป็นงานขนาดเล็กที่ไม่สามารถหาช่างได้ หรือหาช่างได้แต่ไม่มีประสบการณ์ ไม่มีคุณภาพ โดย ยผ. ได้พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านเว็บแอrพลิเคชั่น “เรียกช่าง” ด้วยการสำรวจข้อมูล คัดกรอง นำเข้าข้อมูลช่างที่มีฝีมือทั้ง 76 จังหวัด ขณะนี้มีฐานข้อมูลช่างทั่วประเทศแล้ว 8,500 ราย ทั้งข้อมูลประสบการณ์ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และจะมีการนำเข้าอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถใช้งานเว็บแอrพลิเคชั่น “เรียกช่าง” ได้ทาง https://webs-apps.dpt.go.th/riakchang/main.php