สถานการณ์โควิดไทยวันนี้! ติดเชื้อเพิ่ม 2,144 ราย เสียชีวิตอีก 20 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบในโรงพยาบาล 763 ราย

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,144 ราย เสียชีวิต 20 ราย รักษาหาย 1,946 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 25,082 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 763 ราย เสียชีวิตสะสม 9,100 ราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวันดังนี้

ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,144 ราย จำแนกเป็น
-ผู้ป่วยในประเทศ 2,144 ราย
-ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย
-ผู้ป่วยสะสม 2,317,520 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-หายป่วยกลับบ้าน 1,946 ราย
-หายป่วยสะสม 2,316,581 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
-ผู้ป่วยกำลังรักษา 25,082 ราย
-เสียชีวิต 20 ราย
-เสียชีวิตสะสม 9,100 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ
-รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 763 ราย