สิ้นปราชญ์ด้านศาสนา “ดร.สนอง วรอุไร” อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนา

สิ้นปราชญ์ด้านศาสนา ” ดร.สนอง วรอุไร ” อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนา เสียชีวิตอย่างสงบ ไม่จัดพิธี มอบร่าง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

สิ้นปราชญ์ผู้รู้ด้านพระพุทธศาสนา เฟซบุ๊ก Achara Klinsuwan ของ ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรม ได้โพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์ ดร.สนอง วรอุไร นักเขียน และอาจารย์ด้านพระพุทธศาสนา ได้เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา เมื่อ เวลา 22.10 น. โดยมารดายืนยันว่าจะไม่มีการจัดงานศพ ตามที่ได้เน้นย้ำเสมอเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และได้บริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ต่อไป

นอกจากนี้ ประธานชมรมกัลยาณธรรม ยังได้โพสต์แจ้งข่าวสารอีกครั้ง ขอความระบุว่า  ขอนัดหมายชวนพวกเราคณะศิษย์ รวมพลังบุญ ทำสมาธิกรรมฐานภาวนา คืนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์นี้ พร้อมๆกัน ช่วงค่ำ 07.30-08.30 น.โดยประมาณ เพื่อน้อมอุทิศส่วนบุญเป็นอาจาริยบูชา แด่อาจารย์พ่อสนอง วรอุไร ของพวกเราทำสมาธิเวลาเดียวกัน ได้พลังแรงดีนะคะ ใครจะออกจากสมาธิก่อน08.30ไม่เป็นไร ขอให้เริ่มทำกรรมฐานพร้อมๆกัน ที่บ้านแต่ละท่าน หรือในสถานที่ ที่แต่ละท่านสะดวก

สำหรับประวัติของ ดร.สนอง วรอุไร มีพื้นเพภูมิลำเนา อยู่ที่ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนที่ 6 จากพี่น้องทั้งหมด 8 คน บิดามารดามีอาชีพทำสวน ทำไร่ ซึ่งบิดายังเป็นอดีตกำนันตำบลคลองหลวงแพ่ง ศึกษาเบื้องต้นจากโรงเรียนสุวรรณศิลป์ ก่อนย้ายมาศึกษาต่อที่โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2505, ปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเชื้อรา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2514 และได้รับทุนโคลัมโบ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2518

ดร.สนอง เริ่มต้นชีวิตหลังสำเร้จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ทำงานเป็นนักวิชาการเกษตร ก่อนโอนย้ายมาเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นบุกเบิก หลังจบปริญญาเอก ดร.สนอง เข้ารับการอุปสมบทที่วัดปรินายก ถนนราชดำเนินนอก  ก่อนฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับพระเทพสิทธิมุนี (โชดก ปธ.๙) ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ กระทั่งได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมเป็นครั้งแรกในชีวิต ณ ลานอโศก วัดมหาธาตุฯ เมื่อลาสิกขาออกมา ได้รับเชิญเป็นองค์บรรยายธรรมะตามหน่วยงานและองค์กรต่างๆ หลังจากเกษียณอายุราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา