“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกฯ สปป.ลาว เฝ้าฯ ในโอกาสเดินทางเยือนไทย

2 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา – เวลา 18.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ภริยา นำ นายพันคำ วิพาวัน (Mr. Phankham viphavanh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางสีจัน วิพาวัน (Mrs. Sichanh Viphavanh) ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2565